top of page

Akreditasi, Badan Penganugerahan, & Keahlian

Communicative Language Teaching

ACELS (The Accreditation and Co-ordination of English Language Services) telah ditubuhkan pada tahun 1969 di bawah naungan Jabatan Pengajian Lanjutan dan Pengajian Tinggi, Penyelidikan, Inovasi dan Sains Ireland untuk mengawal piawaian di sekolah dan organisasi Pengajaran Bahasa Inggeris melalui pemeriksaan/pengiktirafan. skim.

 

DCAS diiktiraf oleh ACELS, perkhidmatan Kualiti dan Kelayakan Ireland, untuk Pendidikan Bahasa Inggeris (ELE).

bottom of page